Welcome to FLOURISH Project

Organisational innovation

Facilitating Organisational Innovation

O projekcie FLOURISH

O projekcie FLOURISH

Głównym celem projektu FLOURISH jest wsparcie przyjmowania innowacji organizacyjnych przez MŚP w całej Europie poprzez opracowanie, pilotaż i wdrożenie holistycznej metodologii szkoleniowej w zakresie innowacji, wykorzystującej podejście oddziałujące na kilku poziomach: indywidualnym, grupowym i organizacyjnym.

Read More

Rezultaty projektu

Profil zawodowy trenera innowacji organizacyjnych w MŚP

Zwięzły opis ogólnych możliwości, najważniejszych obowiązków, umiejętności, kompetencji, wiedzy oraz wykształcenia wymaganych od osób pracujących na stanowisku trenera innowacji organizacyjnych w MŚP.

Program nauczania, kurs i podręcznik dla uczniów FLOURISH

The innovation generated in a company cannot be planned or anticipated, it must be allowed to emerge, recognising that its maximum potential is obtained somewhere in a delicate balance between ...

Film edukacyjny FLOURISH

Film edukacyjny FLOURISH pełni funkcję szkolenia przypominającego, czyli powtarza i utrwala wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kursu szkoleniowego FLOURISH.

Przewodnik dla instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego FLOURISH

The Guide is intended to be a concise and focused methodological document aimed at supporting VET providers in the process of using the innovative training content developed under the FLOURISH ...

...

...

...

Aktualności

Zespół projektu

...

...

...

...

...

Csongrad County Chamber of Commerce and Industry

...

Kontakt

Phone

+359 2 971 89 32

Email

office@ecq-bg.com

Coordinator

European Center for Quality OOD (ECQ)
8 Racho Petkov Kazandzhiata Str., Adora Business Center, floor 6
1166 Sofia
Bulgaria